В умовах конкуренції і постійно мінливої ​​ринкової ситуації потрібно своєчасно адаптуватися, продумувати кожен крок, спрямований на розвиток бізнесу. Але перед тим, як вносити зміни, важливим є аналіз наслідків, а також слабких і сильних сторін ідеї. Необхідно чітко розуміти позиції компанії на ринку, можливі перспективи і наявні проблеми. І навряд чи щось допоможе розібратися в ситуації краще, ніж SWOT-аналіз.

Бізнес – не вічний двигун, запустивши який можна спокійно займатися іншими справами. Якщо ваша мета не просто відкрити компанію, а зробити її успішною, прибутковою і конкурентноздатною, навчитеся приймати об’єктивні і зважені рішення, а наші фахівці вам в цьому допоможуть.

Що таке SWOT-аналіз?

Вже більше п’ятдесяти років SWOT-аналіз залишається одним з найефективніших інструментів стратегічного планування. Цей метод зобов’язаний своєю появою групі авторів книги «Business Policy, Text and Cases», що побачила світ у 1969 році.

Назва цього методу утворилося як абревіатура чотирьох англійських слів: Strengths, Weaknesses. Opportunities, Threats – SWOT. У перекладі це означає “сильні і слабкі сторони, відповідно і можливості загрози”. Свот-аналіз – гнучкий інструмент, що дозволяє вивчити всі чинники, які допомагають або гальмують розвиток компанії. Його результат буде залежати від різних показників і визначає особливості планування стратегії. Це дієва модель для оцінки та онлайн просування бізнесу. При мінімальних вкладеннях, SWOT-аналіз окупить витрачений час завдяки отриманим даним, які допоможуть в розробці стратегії розвитку на кілька років.

Особливості SWOT-аналізу

SWOT-аналіз дозволяє побудувати стратегічний баланс і проаналізувати можливу зміну поведінки бізнесу в ринковому середовищі. Стратегічний баланс – поєднання негативних і позитивних факторів, що впливають на діяльність компанії як ззовні, так і зсередини. Це допомагає правильно оцінити можливості, які відкриваються перед компанією в майбутньому.

Крім цього, SWOT-аналіз спрямований на визначення корпоративної стратегії компанії з урахуванням впливу зовнішнього і внутрішнього середовища одночасно.

При виборі оптимальної стратегії для фірми аналітики використовують два підходи:

 • від внутрішніх чинників (сильні і слабкі сторони) до зовнішніх (можливостей розвитку і загроз) – власне SWOT-аналіз;
 • від зовнішніх до внутрішніх чинників – TOWS-аналіз.

Обидва підходи взаємно доповнюють один одного. При їх застосуванні формуються дві стратегії стратегія адаптації до середовища і стратегія формування середовища. Якщо перший підхід дозволяє з’ясувати, яким чином фірма може впливати на зовнішнє середовище, то другий підхід показує зворотну ситуацію, коли фактори зовнішнього середовища впливають на рівень розвитку організації, інтернет маркетинг і купівельну спроможність продукції.

Як проводиться SWOT-аналіз?

Аналіз SWOT передбачає оцінку небезпек і можливостей компанії. При цьому немає необхідності проводити дорогі спеціальні дослідження і не займе багато часу. В першу чергу складається матриця SWOT, яка виглядає таким чином:

Можливості

Небезпеки

Сильні сторони

Чи дозволяють сильні сторони отримувати необхідний прибуток для компанії, використовуючи дану можливість?

Чи дозволять сильні сторони уникнути певної небезпеки?

Слабкі сторони

Перешкоджають чи дані слабкі сторони використання даної можливості?

Перешкоджають чи дані слабкі сторони уникнення небезпеки?

Таблиця відображає основні принципи аналізу. Фахівця, який виконує аналіз, найбільше цікавить інформація, яка розташована у верхньому лівому і нижньому правому квадраті.

У лівому верхньому квадраті повинні бути розташовані всі фактори, що визначають перспективи проведених змін, які спрямовані на успішний розвиток компанії. У правий нижній квадрант таблиці потраплять показники, які заслуговують на пильну увагу менеджерів. Вони можуть сприяти виникненню проблем і навіть створити непереборні перешкоди для реалізації в компанії змін.

Є ряд принципів, яким повинен відповідати проводиться SWOT – аналіз:

 • враховувати цілі компанії;
 • фокусуватися на виробленні стратегії, спрямованої на досягнення успіху;
 • орієнтуватися на споживача;
 • бути націленим на вироблення стратегії досягнення успіху;
 • бути заснованим на аналізі того середовища, де здійснюється діяльність компанії.

Питання повинні бути максимально конкретними. Важливо зосередитися на ключовому питанні, виключаючи при цьому несуттєвий матеріал. Для того, щоб систематизувати інформацію, потрібно згрупувати її в певні блоки:

 • Певні групи споживачів.
 • Ринок продукту.
 • Загрози, які створюють конкуренти.
 • Політика ціноутворення.
 • Зв’язки з споживачами, потенційними і існуючими.
 • Передпродажна підготовка та продажу товарів або послуг.

Якщо компанія має підрозділи, потрібно систематизувати загальні дані. Це допоможе знайти потенційно небезпечні розбіжності, а також сприяти об’єднанню робочих груп для досягнення спільних цілей.

Ще один важливий момент – орієнтація на споживача. Аналіз сильних і слабких сторін продукту або послуги можна отримати реальне уявлення про його якостях. Можна опитати виробників, відділу збуту. Але головне – подивитися на це все з точки зору споживача. Саме споживач зможе визначити слабкі та сильні сторони, переваги і недоліки товару, що продається.

Переваги та недоліки інструменту

SWOT-аналіз має як переваги, так і недоліки, які потрібно знати і враховувати. Позитивні риси в більшості випадків все ж переважують негативні, що обумовлює його популярність в сфері стратегічного управління.

До переваг належать:

 • Систематизація знань про внутрішні і зовнішні чинники, що впливають на процес стратегічного планування.
 • Визначення конкурентних переваг і формування стратегічних пріоритетів.
 • Періодична діагностика ринку та ресурсів фірми.

Але є і мінуси, серед яких: слабка підтримка прийняття конкретних управлінських рішень, суб’єктивність вибору та ранжування факторів зовнішнього і внутрішнього середовища, погана адаптація до постійно мінливому середовищі.

На основі проведеного аналізу приймається конкретне рішення, яке допоможе посилити позиції фірми. Можливо доведеться більше вкластися в онлайн просування сайту або розширити персонал, приділити увагу якості обслуговування або збільшити асортимент. Важливо підкреслити клієнтам перевагу продукції і співпраці з компанією.

SWOT-аналіз допоможе зрозуміти, які чинники заважають розвитку компанії, зменшують її дохід і становлять загрозу в майбутньому. А побачивши можливості, які є на ринку, компанія, зможе сфокусувати свої сили і переваги для розширення своєї ніші.

Внутрішні чинники

До групи факторів, що відносяться до внутрішніх, входять слабкі (W) і сильні (S) моменти в розвитку бізнесу, саме з їх вивчення починається аналіз. Внутрішні чинники визначаються ресурсами, які є в розпорядженні компанії, а також процесами, на які вона має безпосередній вплив.

Позиції об’єкта аналізу будуть оцінюватися за такими критеріями:

 • фізичні ресурси: місцезнаходження компанії, обладнання, нерухомість;
 • джерела фінансового характеру: можливості для отримання прибутку, інвестиції, джерела фінансування;
 • людські фактори: співробітники, волонтери, цільова аудиторія;
 • наявність авторських прав, патентів, ліцензій, доступ до природних ресурсів;
 • внутрішні процеси: мотиваційні програми для персоналу, проведення тренінгів, програми лояльності для клієнтів тощо.

Щоб розкрити сильні напрямки, необхідно знайти відповіді на ряд питань: Які переваги є у компанії з точки зору її клієнтів? Що ми робимо краще, ніж конкуренти? Наявність унікальної торговельної пропозиції. Для визначення слабких сторін і їх усунення, потрібно чесно відповісти на такі питання: Що можна поліпшити в сервісі і пропонованої продукції? Чи є речі, які конкуренти роблять краще? Негативні відгуки клієнтів також допомагають відкрити очі на ключові проблеми.

Оцінювати стан потрібно об’єктивно. Якщо продукція або послуги хорошої якості, але не виділяються серед конкурентів, не користуються попитом, важко назвати цей плюс сильною стороною.

Зовнішні фактори

Після оцінки та аналізу зовнішніх чинників можна оцінити і внутрішні, перейти до аналізу можливостей і загроз, прямо або побічно впливають на бізнес. компанія не здатна контролювати ці процеси, однак повинна їх знати і враховувати при розробці маркетингової стратегії підприємства

Зовнішні фактори включають:

 • зовнішнє фінансування;
 • демографічні показники: купівельна спроможність, чисельність і вік населення, цінності;
 • економічні фактори: конкуренція, глобалізація або захист національних виробників, зміна світового попиту;
 • відносини з постачальниками;
 • ринкові тенденції: поява нових продуктів або технологій, зміни споживчих переваг цільової аудиторії;
 • політичні, екологічні, економічні обмеження – ліцензії, квоти та інші.

Загрози для компанії можна запобігти, якщо дати відповіді на такі питання: Які зовнішні перешкоди є на вашому шляху? Чи використовують ваші конкуренти більш сучасні технології, пропонують кращий сервіс? Наскільки успіх вашої компанії залежить від зовнішніх чинників (припинення фінансування, зміна стандартів якості, обмеження продажів і т.д.). Як сильно ваші слабкі сторони погіршують позиції компанії на ринку?

Для визначення можливостей є ряд важливих питань і напрямків: Які політичні, економічні, демографічні чи соціальні зміни принесуть користь вашому бізнесу? Можливості та напрямки розвитку бізнесу, сучасні тенденції з’явилися у вашій ринкової ніші.

Визначивши зовнішні і внутрішні чинники, буде значно простіше прийняти рішення: посилити слабкі сторони компанії завдяки наявним ресурсам або відмовитися від ризикованого напрямки розвитку, зменшивши при цьому потенційні зовнішні загрози.

Коли потрібно проводити SWOT-аналіз?

Найважливіше завдання SWOT-аналізу – допомогти організації побачити і оцінити всі фактори, які впливають на прийняття рішень, а також визначити можливості розвитку. Розробка маркетингової стратегії підприємства повинна бути сфокусована на акумуляції сил і використанні можливостей, що дозволить уникнути або подолати зовнішні та внутрішні загрози для підприємства. Існує безліч ситуацій, коли особливо важливо використовувати такий інструмент, як SWOT-аналізу:

 • запуск стартапів, нових напрямків бізнесу;
 • розгляд варіантів і можливостей перебудови бізнесу;
 • перегляд внутрішньої політики компанії;
 • поліпшення бізнес-процесів;
 • перевірка правильності заданого курсу розвитку;
 • для загального розуміння ситуації, що склалася на ринку.

Деякі керівники вважають за краще проводити SWOT-аналіз в поодинці, адже зазвичай саме вони бачать цілісну картину і визначають напрямок розвитку бізнесу. Однак краще, коли в розгляді бере участь команда фахівців. Це допомагає визначити і вивчити «сліпі зони», які можуть негативно впливати на стан бізнесу або на відносини з клієнтами.

Для того, щоб приймати збалансовані і розсудливі рішення, потрібно всебічне розуміння ситуації всередині компанії, знання ринку, економічних, політичних і соціальних тенденцій, для цього і потрібен SWOT-аналіз.

Якщо вам потрібен грамотний аналіз SWOT, який ви хочете зробити ефективним інструментом продажів, звертайтеся в нашу компанію. Ми гарантуємо високу якість, системний підхід і швидкий результат.